Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer

Välkommen till SOFI!

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor. Vi vänder oss i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet, samt inom organisationer i civilsamhället vars verksamhet helt eller delvis berör flyktingmottagandet eller integrationsprocessen. SOFI har en konsultativ roll för flera myndigheter, offentliga institutioner och politiska organ, samt anordnar årligen konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhetsområdet.

Årsmöte Stora Hotellet, Jönköping, fredag den 28 augusti 2020

Medlemskommuner och -organisationer kallas till ordinarie årsmöte för Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor på Stora Hotellet i Jönköping fredag den 28 augusti, klockan 13:00-15:00. Anmäl dig här.