Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer

Välkommen till SOFI!

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor. Vi vänder oss i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet, samt inom organisationer i civilsamhället vars verksamhet helt eller delvis berör flyktingmottagandet eller integrationsprocessen. SOFI har en konsultativ roll för flera myndigheter, offentliga institutioner och politiska organ, samt anordnar årligen konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhetsområdet.

Extra årsmöte Hotellet Terminus, Stockholm, fredag den 9 oktober 2020

Medlemskommuner och -organisationer kallas till extra årsmöte för Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor fredag den 9 oktober 2020, kl. 13:00-15:00, på Hotell Terminus i Stockholm. Detta extra årsmöte kommer att ha en enda punkt på dagordningen: slutgiltigt beslut om likvidation och avregistrering av den ideella föreningen Samarbetsorgansiationen för flykting- och integrationsfrågor till Skatteverket, 593 85 Västervik, senast per 31 december 2020. Anmälan kan endast ske här på hemsidan. Anmäl dig här.