Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer
Nätverk för kommuner och organisationer

Välkommen till SOFI!

SOFI är en samarbetsorganisation för flykting- och integrationsfrågor. Vi vänder oss i första hand till personal inom kommunens flykting- och integrationsverksamhet, samt inom organisationer i civilsamhället vars verksamhet helt eller delvis berör flyktingmottagandet eller integrationsprocessen. SOFI har en konsultativ roll för flera myndigheter, offentliga institutioner och politiska organ, samt anordnar årligen konferenser som berör aktuella företeelser inom verksamhetsområdet.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Nilla Helgesson VD, Skyddsvärnet

"Det är viktigt att skapa sammanhang och nätverk där vi som verkar inom integration, i vid bemärkelse, kan träffas för att utbyta erfarenheter och få visa upp och sprida alla goda exempel. SOFI är en organisation där detta blir möjligt."