Konferenser

SOFI anordnar konferenser årligen där aktuella företeelser inom SOFI:s verksamhetsområde behandlas. Konferenserna förläggs till olika platser i landet och medlemmar deltar vid alla tillfällen för reducerad konferensavgift. SOFI har ambitionen att alltid inbjuda föreläsare med högsta kvalitet inom sitt ämnesområde och samverkan och erfarenhetsutbyte med såväl Integrationsverket som Migrationsverket är viktig. Konferenserna har också blivit viktiga mötesplatser för kommuner och organisationer att utbyta erfarenheter och prata om arbetssätt inom integrationsfältet.