Program

Program SOFI-konferens 17-18 oktober, Uppsala

Programmet är preliminärt och kan bli föremål för förändringar.

  Onsdag 16 oktober

20:00

Mjukstartsmingel

Mjukstartsmingel för deltagare som kommer redan på onsdagen. Vi träffas i loungen på Clarion Hotel Gillet.

  Torsdag 17 oktober

09:00

Incheckning och fika

Uppsala slott

10:00

Landshövding Göran Enander

Inledning

Uppsala läns landshövding Göran Enander hälsar deltagarna välkomna till Uppsala och inleder konferensen.

10:30

Gillis Herlitz

Gillis Herlitz vrider och vänder på kulturbegreppet och vad som händer i mötet, men går också gå in på frågor kring integration och integrationens olika typer.

Gillis är landets mest efterfrågade och välkända kulturvetare och folklivsforskare. Hans specialitet handlar om kulturskillnader, såväl internationella som på den enskilda arbetsplatsen. Gillis talar på ett humoristiskt och insiktsfullt sätt om vår olika syn på t ex manligt, kvinnligt, respekt, barnuppfostran, relationer och prestationer. Han har lång praktisk erfarenhet av främmande kulturer och kulturmöten. Gillis har även skrivit de kritikerrosade storsäljarna ”Svenskar: Hur vi är och varför”, ”Kulturgrammatik”, ”Vem är inte riktigt klok?” och ”Socialgrammatik”.

12:00

Lunch

13:00

Om Gösta Knutsson

Karl för sin katt

Uppsalasonen Gösta Knutsson är en av våra mest folkkära barnboksförfattare genom sina många böcker om Pelle Svanslös och hans vänner. Många minns honom också som skolmagistern som ledde frågesporter i radion. Men Gösta Knutsson förde även en lång kamp mot antisemitism. Vi får en intressant inblick i kattpappans mer okända sidor.

15:00

Fika

15:30

Oscar Pripp

Kulturutövandets symboliska betydelser och reella effekter – att få mångfalden att fungera

Oscar Pripp föreläser om grundläggande principer och fungerande förhållningssätt för att få etnisk (och annan) mångfald att fungera och samverka i såväl små och stora sammanhang (typ samhälle/civilsamhälle, organisationer och institutioner, etc.). Föreläsningen ger också djupare insikter i hur man undviker förenklade och kontraproduktiva föreställningar om ”kultur” genom de perspektiv som forskningen intar idag om migration och mångfald. Framförallt ges många exempel från det vardagliga livet, vilka visar hur de här frågorna ofta är oförutsägbara, variationsrika, problematiska men på många sätt ger upphov till kreativa processer och positiva effekter. Sådana processer och effekter visar resultatet av Oscars senaste forskningsprojekt, med fältarbete inom etniska föreningar i Sverige. Vad betyder till exempel engagemang i etniska föreningar, och inte minst aktiviteter som musik och dans, för individer och grupper, och vad betyder detta engagemang på olika samhällsnivåer.

Oscar Pripps forskning är inriktad på frågor om mångfald och migration. Under senare år har det framförallt handlat om mångfald inom kultursektorn, till exempel de statliga kulturinstitutionerna. Det nuvarande forskningsprojektet är inriktat på musikens betydelse inom föreningar bildade på etnisk eller nationell grund. I övrigt arbetar han aktivt med organisationers mångfaldsarbete, till exempel inom skolvärlden.

17:00

Extra årsmöte

Extra årsmöte för Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor

19:30

Jubileumssupé

Jubileumssupé med underhållning på Uppsala slott. Klädsel: kavaj.

  Fredag 17 oktober

10:00

Lars Trägårdh

Sedan 2010 är Lars Trägårdh knuten till Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hans forskning har rört det svenska samhällskontraktet och den nordiska modellen i ett jämförande perspektiv, nationalismen, folkhemmet och välfärdsstatens historiska rötter, individens ställning och rättigheter samt civilsamhällets roll för välfärd och demokrati. För nuvarande leder han ett större forskningsprojekt som rör den sociala tilliten i Sverige. Han skriver även på en bok med fokus på barns rättigheter i ett jämförande perspektiv (USA, Frankrike, Tyskland, Sverige) och har just påbörjat två nya projekt, dels en satsning på filantropiforskning, dels forskning kring religionen ställning och betydelse i det moderna, sekulära Sverige i en tid av ökad mångfald och migration.

12:00

Lunch

13:00

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson är chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting. Avdelningen ansvarar för frågor om skola och förskola, sysselsättning, arbetsmarknad, integration, försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

14:30

Avslutning

Vi rundar av konferensen med kaffe-to-go.