Tidigare konferenser

X

  2018

Trollhättan

19-20 april

Trollhättans arbete med interkulturellt samskapande för social hållbarhet och tillväxt
Monica Hanson, kommunstyrelsens vice ordförande, Trollhättans stad

Arbetet med demokrati, jämställdhet och integration inom svensk fotboll
Sevana Bergström, integrationssamordnare, Svenska Fotbollsförbundet

Nationalismens framfart – ser vi ett nytt 1930-tal?
Vladislav Savic, föreläsare och före detta korrespondent för Sveriges Radio

Uppdaterad bild av Migrationsverkets uppdrag och nuläge
Lena Johansson, Migrationsverket Region Öst

Alla kommuner behöver pantertanter och ungdomsboende
Gunnel Lundmark och Britt-Marie Meng, ungdomsboendet Grästorp

Kampen för att få ensamkommmande och unga som varit länge i Sverige att få stanna
Kinna Skoglund och Sara Edvardsson Ehnborg, #vistårinteut

Välkommen till Sverige
Teater Sörmland i samarbete med Nyköpings kommun och scenkonst Sörmland framförde en pjäs baserad på verkliga händelser. Aisha och Mohammed, 14 och 16 år, har efter en traumatisk upplevelse varit tvungna att fly från sitt hemland, Afghanistan.

  2017

Jönköping

19-20 oktober

Uppdrag och nuläge
Mats Rosenqvist, Migrationsverket

Vad är nyckel till en hållbar bostadsförsörjning?
Anne-Marie Axelsson, projektledare, Sandra Junerud, integrationssamordnare, Värnamo kommun

Migrationens möjligheter och utmaningar
Sara Thalberg och Caroline Tovatt, Delegationen för migrationsstudier

IS framfart och tillbakagång
Jonatan Malm, Religionsvetarna

Norrköping

27-28 april

Omvärldsbild och mottagande/bosättning i Sveriges kommuner
Nicholas Smidhagen, Migrationsverket

Lindra och skapa hopp i ett alltmer hårdnande klimat, Röda Korsets center för krigsskadade och torterade
Susanne Durehed, leg. psykolog, verksamhetschef, Röda Korset

Möjligheter och utmaningar som Sverige står inför inom integration och etablering. Hur skapar vi ett hållbart mottagande och en effektiv etablering?
Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och Etableringsminister

Traumatisk exil och exilrelaterat trauma
Badi Kalami, terapeut och kurator, Västra Götalandsregionen

Böcker utan text, där enbart bilder förmedlar berättelsen. Silent Books
Cay Cornelius

”Bli inte hopplösa!” Vardagsstrategier bland barn på flykt i en papperslös situation
Åsa Smith, doktor i socialantropologi, Göteborgs Universitet

Hedersvåld och förtryck som ett resultat av strukturella och kulturella mekanismer
Rasool Awla, Göteborgs universitet

Double Cup – där näringslivet mobiliserar för att möta nyanlända
Lisa Knutsen, näringslivschef, Trollhättans Stad

  2016

Göteborg

20-21 oktober

Vilka möjligheter och utmaningar står Migrationsverket inför idag?
Stefan Bergman, sektionschef, Migrationsverket

Där andrummet uteblev – en volontärrapport från Grekland
Annika Thelin, Dråpen i havet, Norge

Interkulturell kommunikation – Kultur, identitet och kulturmöten
Jonas Stier, professor i sociologi

Tio korta filmer som visar en kvotflyktings erfarenhet som nyanländ i Sverige
Ahmad Alhallaq, Theresa Eriksson, Hamed Bakhtiari, Maria Sandberg, Vuxenskolan och Värnamo kommun

Våga springa mot strömmen – Migrationsverkets yngsta expert på flyktingkvoter
Suad Ali, Migrationsverket

Nyckeltal för lokal uppföljning av integrationsarbetet
Björn Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetsförmedlingen – Aktuella möjligheter och utmaningar inom Etableringsuppdraget
Christine Johansson, verksamhetssamordnare på Enheten Integration och etablering, Arbetsförmedlingen

Unite People – Ett fotbollsprojekt som sysselsätter ungdomar i Varberg
Adnan Bainca

Kompisbyrån Göteborg – En ideell organisation som skapar möten mellan nyanlända och etablerade genom att bli fikakompis eller musikkompis
Helena Rewucha och Jens Östgaard

IT-guide – Projekt där nyanlända ungdomar arbetar som IT-guider till seniorer
Gunilla Lundberg

  2015

Göteborg

22-23 oktober

Lag om mottagande av nyanlända
Arbetsmarknadsdepartementet

Idéburet och offentligt partnerskap för mottagande av ensamkommande barn
Anna Tell, utvecklingsledare, Göteborg stad

Sveriges Kommuner och Landsting om integrationsprocesen
Lotta Dahlerus, SKL

Emanuel Nilsson

  2014

Norrköping

10–11 april

Att tänka utanför kontoret
Per Thorneé, Halmstads Fastighets AB

Nyanländas bosättning inom Etableringsreformen
Alina Treijner och Sanja Kasunic, Arbetsförmedlingen

Kommunerna och etableringen
Lotta Dahlerus, Sveriges Kommuner och Landsting

Kompetens & Karriär
Lena Lago, projektledare, Södertälje kommun

Metodstöd för Lokala överenskommelser
Hans-Göran Johansson, Arbetsförmedlingen

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd – vem ska samverka och kring vad?
Maria Boman, Sveriges Kommuner och Landsting

Hur främjar man motståndskraft och återhämtning hos ensamkommande flyktingbarn
Yassin Ekdahl, psykolog

Statsbidrag efter prestation
Migrationsverket

  2013

Göteborg

10–11 oktober

Flyktingläget avseende barn
Richard Svanegård, Migrationsverket

Min resa
Kasim Husseini, SAK, KF

Hitta rätt – Ett material för ensamkommande ungdomar
Louise Parbring, Enhetschef Boende för ensamkommande ungdomar, Göteborgs stad

Göteborgs stad ♥ Social ekonomi = Sant
Anneli Assmunsson och Ingela Andersson, Göteborgs Stad

Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
Elin Landell, särskild utredare, Statens Offentliga Utredningar

Presentation av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Julica Ugricic, ordförande

Move It
Elin Vestberg och Maria Söderborg, Individuell Människohjälp

Norrköping

10–11 april

Nyanländas etablering – 2 år med Etableringsuppdraget
Hans-Göran Johansson, sakområdesspecialist, Integration & Etablering, Arbetsförmedlingen

Barn utsatta för människohandel
Ingrid Åkerman, Utredare/Projektledare, Enheten för social utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Integrationsarbete under förändring
Sam Yildirim, Utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Sveriges Kommuner och Landsting
Lotta Dahlerus

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar
Katarina Munier, Socialstyrelsen

Flyktingfamiljen i kris – Migrationsprocessens påverkan på familjestrukturen
Yassin Ekdahl, psykolog

  2012

Göteborg

8-9 oktober

Barn i väntan & Barn i start – En stödgruppsverksamhet för nyanlända barn och ungdomar
Lina Börjesson och Suzan Sharif, BIV & BIS Göteborg

Nyanlända och lärande
Nihad Bunar, professor, Stockholms universitet

Kvalitet i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar
Yngve Torberntsson, Utvecklingsledare/Verksamhetchef, Regionförbundet Östsam/Boxholms kommun

Ensamkommande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter från uppväxten i hemlandet till livet som unga vuxna i Sverige
Marie Hessle, Fil. dr., leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Nulägesrapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Vägen till behandlingsarbete går via Ullared – Somaliernas syn på psykisk ohälsa
Yassin Ekdahl, psykolog, Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Riktlinjer/checklista för mottagande av ensamkommande/nyanlända barn i skola och utbildning och överlämnande mellan skolor
Kommunförbundet Stockholms Län

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar
Kommunförbundet Stockholms Län

Vägledning och checklista för god man för ensamkommande barn
Kommunförbundet Stockholms Län