Rätt att veta – om nyanlända ungas livsvillkor

Den 29 november arrangerade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor en utbildningsdag i Stockholm om nyanlända under temat Rätt att veta! Nära 400 deltagare hälsades välkomna av generaldirektör Lena Nyberg i Folkets Hus på Barnhusgatan. Därefter presenterades myndighetens informationshemsida för ungdomar, youmo.se, och den reviderade upplagan av vägledningen Youmo i praktiken med bra anvisningar om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Vägledningen korresponderar mot text- och filmmaterial som finns på hemsidan.

Sexualupplysaren Sandra Dahlén berättade om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt jämställdhet. Hon betonade ungdomars behov av att prata om sex och samlevnad, och att som vuxen finnas till hands med rätt förhållningssätt. Rädda Barnen avslutade sedan förmiddagen med att berätta om traumamedveten omsorg om barn och unga.

Efter lunch vidtog mindre, valbara seminarier om bland annat Youmo, sex, hedersrelaterat våld och förtryck, HBTQ-ungdomar på flykt, ensamkommande flickors situation och asylsystemets hantering av HBTQ-ungdomar. Utbildningsdagen avslutades med unga nyanlända i ett panelsamtal. Ett relevant tips med anledning av dagen är att besöka youmo.se som är flerspråkig och kan vara ett bra stöd för unga mellan 13 och 20 år som känner behov av att få information i känsliga ämnen på ett sätt som tar deras perspektiv. Arbetar man med unga kan Youmo i praktiken vara en värdefull hjälp i samtal om ämnen som är viktiga för ungdomar. Vägledningen kan beställas från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Länkar:
mucf.se
youmo.se