Medlemmar

Följande kommuner och organisationer är medlemmar i Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor 2020: