Styrelse

Styrelsen för Samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor verksamhetsåret 2019:

Ordförande

Svante Forslund
Enköpings kommun
Kontakt:
svante.forslund@samorgsofi.se

Kassör

Eva Karlström
Integrationssamordnare
Borgholms kommun
Kontakt:
eva.karlstrom@samorgsofi.se

Ledamot

Peter Illi
Utvecklare
Eskilstuna kommun
Kontakt:
peter.illi@samorgsofi.se

Ledamot

Anmäl ditt intresse
till ordförande
Svante Forslund:
svante.forslund@samorgsofi.se

Ledamot

Anmäl ditt intresse
till ordförande
Svante Forslund:
svante.forslund@samorgsofi.se

Ledamot

Anmäl ditt intresse
till ordförande
Svante Forslund:
svante.forslund@samorgsofi.se

Valberedning

Tony Haddad, ordförande, flyktinghandläggare, Hallstahammars kommun. Kontakt: tony.haddad@samorgsofi.se

Rabie Aldeeb, integrationssamordnare, Eskilstuna kommun. Kontakt: rabie.aldeeb@samorgsofi.se