Verksamhet

SOFI anordnar två konferenser årligen där aktuella företeelser inom SOFI:s verksamhetsområde behandlas. Konferenserna förläggs till olika platser i landet. Medlemmarna deltar vid alla tillfällen för reducerad konferensavgift. SOFI har ambitionen att alltid inbjuda föreläsare med högsta kvalitet inom sitt ämnesområde och samverkan och erfarenhetsutbyte med berörda myndigheter är viktig.